Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie jest organizacją kościelną o zasięgu regionalnym. Swoją działalnością obejmuje województwa świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, mazowieckie.

Posiada osobowość kościelną i prawną.

Głównymi celami i zadaniami które realizuje Stowarzyszenie są:
– pomoc rodzinom najbardziej potrzebującym, bezdomnym, samotnym, osobą starszym,
– organizacja i prowadzenie kolonii, obozów, rajdów i imprez sportowych,
– wychowanie do opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi,
– organizowanie wykładów, spotkań, sympozjum,
– wychowanie do odpowiedzialności i zaangażowania w życiu społecznym i rodzinnym,
– współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz dobra ogólnego.